cấu trúc đề thi Toeic mới nhất áp dụng từ 15/2/2019

Tháng Chín 6, 2018
Facebook

Ngày 15/8/2018 sắp tới IIG sẽ chính thức công bố format của đề thi Toeic mới nhất cho TOEIC Reading & Listening tại Việt Nam. Cấu trúc đề thi TOEIC mới sẽ áp dụng bắt đầu từ ngày 25/2/2019. Tất cả các bạn thi trước ngày này vẫn thi theo cấu trúc cũ. 

TOEIC là kỳ thi tiếng Anh quốc tế – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế. Tại Việt Nam kỳ thi TOEIC thường thi theo cấu trúc 2 kỹ năng là Reading và Listening. Ngoài ra, các bạn thi TOEIC 4 kỹ năng có thêm speaking và writing. Phần thi Listening (nghe hiểu) trong 45 phút và phần thi Reading (đọc hiểu) trong 75 phút. Mỗi phần thi có 100 câu. Tổng số câu hỏi của cả hai phần thi là 200 câu. Tổng thời gian làm bài là 120 phút hay 2 tiếng.

  ➤ Phần nghe hiểu: Đánh giá khả năng nghe hiểu ngôn ngữ tiếng Anh nói của thí sinh. Phần này có 100 câu hỏi nghe hiểu được chia làm 4 phần từ Part 1 đến Part 4. Thí sinh sẽ nghe qua băng cassette hoặc đĩa CD trong thời gian 45 phút. Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại, và bài nói chuyện ngắn bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

  ➤ Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ tiếng Anh viết. Phần này có 100 câu hỏi nghe hiểu với 3 hợp phần từ Part 5 đến Part 7. Thi sinh được làm bài trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.

I. CẤU TRÚC BÀI THI TOEIC MỚI NHẤT ÁP DỤNG TỪ 15/2/2019

1. Phần nghe

Phần thi TOEIC listening sẽ vẫn giữ nguyên số câu hỏi 100 câu và thời gian thi. Tuy nhiên, các Part trong phần nghe sẽ thay đổi số câu:

Phần Listening

Nội dung bài thi

Số câu hỏi

Chi tiết

So sánh với đề thi cũ

Phần 1

Mô tả tranh

6 câu

Xem 1 bức tranh trong đề và nghe 4 đáp án. Chọn đáp án mô tả đúng về bức tranh.

 • Giảm 4 câu

Phần 2

Hỏi đáp

25 câu

Nghe một câu hỏi và 3 lựa chọn trả lời cho từng câu hỏi => chọn câu trả lời phù hợp với câu hỏi.

Câu hỏi và câu trả lời không in trong đề thi

 • Giảm 5 câu
 • Bài nghe có thể xuất hiện các cách nói rút gọn như: going to => gonna, want to => wanna

Phần 3

Hội thoại ngắn

39 câu

Nghe 13 đoạn hội thoại ngắn không in trong đề thi. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án lựa chọn. => chọn đáp án đúng nhất

 • Tăng 9 câu
 • Xuất hiện các đoạn hội thoại có 3 người nói thay vì 2 người: 1 man & 2 women hoặc 2 men & 1 woman
 • Người thi phải kết hợp những gì nghe được với biểu đồ/ bảng biểu cho sẵn để trả lời câu hỏi.
 • Có câu hỏi buộc người đọc phải dựa vào những gì nghe được để đoán ý người nói.

Phần 4

Bài nói chuyện ngắn, độc thoại ngắn

30 câu

Nghe 10 đoạn thông tin ngắn. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi. => chọn đáp án đúng nhất

 • Có dạng bài người thi phải kết hợp thông tin nghe với biểu đồ, hình ảnh được cho sẵn để trả lời.

Về hình thức và số lượng câu hỏi của bài thi phần nghe không hề thay đổi, mà họ chỉ tăng giảm số lượng câu ở mỗi phần. Part 1 và Part 2 trước đây là phần dễ ăn điểm thì giờ họ đã giảm đi hẳn 9 câu, chuyển sang phần khó hơn là part 3. Còn part 3, dù có 2 người nói hay 3 người nói thì tư duy ra đề vẫn vậy. 

2. Phần đọc

Phần đọc cũng vẫn giữ nguyên số câu là 100 câu và thời gian thi là 75 phút. Những thay đổi trong đề thi như sau:

Phần Reading

Nội dung bài thi

Số câu

Chi tiết

So sánh với format đề thi cũ

Phần 5

Hoàn thành câu 

30 câu

Gồm các câu chưa hoàn thành + 4 từ hoặc cụm từ được đánh dấu tương ứng A, B, C, hoặc D => chọn từ đúng nhất để hoàn thành câu.

 • Giảm 10 câu

Phần 6

Hoàn thành đoạn văn

16 câu

Gồm 4 bài đọc ngắn, mỗi bài đọc có 3 chỗ trống cần điền từ hoặc cụm từ, câu + 4 đáp án => chọn đáp án thích hợp

 • Tăng 4 câu.
 • Có dạng bài tập bắt người thi điền một câu vào chỗ trống thay vì chỉ điền từ/ cụm từ.

Phần 7

Đoạn đơn

29 câu

Gồm 10 đoạn đơn, có nội dung dựa trên các tài liệu đọc như thư từ, thông báo, biểu mẫu, báo. Hết mỗi đoạn văn sẽ có 2-5 câu hỏi và 4 lựa chọn => chọn ra câu trả lời chính xác nhất.

 • Tăng 6 câu
 • Xuất hiện bài đọc bao gồm 3 đoạn.
 • Có bài đọc dạng tin nhắn điện thoại, chat, …
 • Xuất hiện câu hỏi yêu cầu người thi điền câu vào chỗ trống.

Đoạn kép

25 câu

Có 2 đoạn văn kép và 3 đoạn ba, 5 câu hỏi mỗi đoạn, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A, B, C, hoặc D. Bạn cần xác định đáp án đúng cho từng câu hỏi.

Đề tăng độ khó của đề bằng cách tăng số câu trong phần đọc hiểu, đa dạng hơn về loại câu trả lời (không chỉ là điền từ mà còn là điền cả câu văn). Như vậy, ngoài ôn luyện kiến thức ngữ pháp và từ vựng, các bạn hãy luyện tập thật tốt kĩ năng Scanning (đọc quét) và Skimming (đọc lướt) để có thể đối phó với các bài đọc dài.

II. VÍ DỤ CỤ THỂ VỚI CÁC DẠNG BÀI TẬP MỚI

1. Part 3: Có 3 người nói chuyện

Các bạn lắng nghe ví dụ dưới đây nhé:

File nghe 1: 

38. What is the conversation mainly about?

A. An enlargement of the office space

B. A move into a new market

C. An increase in staff numbers

D. A change in company leadership

Đáp án: A

39. Why does the woman say, “I can’t believe it”?

A. She strongly disagrees.

B. She would like an explanation.

C. She feels disappointed.

D. She is happily surprised.

Đáp án: D

40. What do the men imply about the company?

A. It was recently founded.

B. It is planning to adjust salaries.

C. It is in a good financial situation.

D. It has offices in other countries.

Đáp án: C

2. Part 3 và Part 4 có thêm biểu đồ/ hình ảnh

File nghe 2: 

 

Câu hỏi:

41. What does the woman ask the man to do?

(A) Order some equipment

(B) Find a new vendor

(C) Repair a laptop

(D) Contact a job candidate

Đáp án: A

42. What problem does the man mention?

(A) A designer has left the company.

(B) A supplier has increased its prices.

(C) A computer model has been discontinued.

(D) A departmental budget has been reduced.

Đáp án. B

43. Look at the graphic. What size screen will the man order?

(A) 11 inches

(B) 13 inches

(C) 15 inches

(D) 17 inches

Đáp án. C

3. Part 6 có phần điền câu hoàn chỉnh

To: Project Leads

From: James Pak

Subject: Training Courses

To all Pak Designs project leaders:

In the coming weeks, we will be organizing several training sessions for 131_______ employees. At Pak Designs, we believe that with the proper help and support from our senior project leaders, less

experienced staff can quickly 132 _______ a deep understanding of the design process. 133 _______, they can improve their ability to communicate effectively across divisions. When employees at all experience levels interact, every employee’s competency level

rises and the business overall benefits. For that reason, we are urging experienced project leaders to

attend each one of the interactive seminars that will be held throughout the coming month. 134_______

Thank you for your support.

James Pak

Pak Designs

131. (A) interest

(B) interests

(C) interested

(D) interesting

Đáp án. C

132.

(A) develop

(B) raise

(C) open

(D) complete

Đáp án. A

133.

(A) After all

(B) For

(C) Even so

(D) At the same time

Đáp án. D

134.

(A) Let me explain our plans for on-site staff training.

(B) We hope that you will strongly consider joining us.

(C) Today’s training session will be postponed until Monday.

(D) This is the first in a series of such lectures.

Đáp án. B

4.  Part 7 xuất hiện đoạn văn dưới dạng tin nhắn điện thoại

152. What is suggested about Mr. Bach?

(A) He has been to Kansai more than once.

(B) He currently works in Beijing.

(C) He is on a business trip.

(D) He works for Fly Right Airlines.

Đáp án. C

153. At 12:15, what does Mr. Otani mean when he writes, “Sure thing”?

(A) He has confirmed the arrival time of a flight.

(B) He is certain he will be able to find a parking

place.

(C) He agrees to wait at the door near the

customs area.

(D) He knows Mr. Bach must pass through

customs.

Đáp án. C

5. Part 7 xuất hiện 3 đoạn văn

196. In the advertisement, the word “top” in paragraph 1, line 2, is closest in meaning to

(A) maximum

(B) favorite

(C) important

(D) upper

Đáp án B

197. What are Sparky Paints customers advised to do?

(A) Apply an adhesive to color samples

(B) Visit a store to compare paint colors

(C) Adjust the color on their computer monitor

(D) Order samples of several similar colors

Đáp án D

198. What is most likely true about order # 3397?

(A) It arrived within two business days.

(B) It included an extra sample.

(C) It was shipped in February.

(D) It contained four gallons of paint.

Đáp án A

199. Which color does Mr. Phan indicate that he likes?

(A) Caspian Blue

(B) Deep Sea Blue

(C) Stormy Blue

(D) Misty Gray

Đáp án C

200. What problem does Mr. Phan mention in his e-mail?

(A) He received the wrong item.

(B) He was charged the wrong price.

(C) The delivery time was too long.

(D) The instructions were too confusing.

Đáp án A

III. CẤU TRÚC CHI TIẾT ĐỀ THI TOEIC MỚI NHẤT THEO TỪNG PHẦN

Phần A – TOEIC listening (nghe hiểu trong bài thi TOEIC):

Phần 1: Hình ảnh (Photographs)

– Số lượng câu hỏi: 6 (từ câu 1 đến câu 6)

– Với mỗi câu hỏi, thí sinh sẽ xem một bức tranh trong cuốn đề thi và nghe 4 câu miêu tả ngắn, được nói một lần. Những câu miêu tà này không có trong đề thi, vì vậy thí sinh phải chú ý lắng nghe để hiểu nội dung. Khi nghe, thí sinh nhìn vào hình ảnh trong cuốn đề thi và chọn câu miêu tả phù hợp nhất với hình ảnh, sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet.
Ex: Nhìn bức tranh dưới đây:

Học tiếng anh online tốt nhất - website học tiếng anh online tốt nhất hiện nay cho người đi làm

Bạn sẽ nghe thấy:

 • (A) They are looking out of the window

 • (B) They are having a meeting

 • (C) They are eating in a restaurant

 • (D) They are moving the furniture

Phương án (B) “They are having a meeting” miêu tả chính xác nhất nội dung bức tranh, vì vậy chọn đáp án là (B), bạn sẽ tô đen đáp án mình lựa chọn.

Phần 2: Hỏi và trả lời (Question – Response)

– Số lượng câu hỏi: 25 (từ câu 7 đến câu 31)

– Mỗi câu hỏi của phần này sẽ có 3 phương án trả lời. Các câu hỏi và trả lời sẽ chỉ được nói một lần và không có trong cuốn đề thi, vì vậy thí sinh phải chú ý lắng nghe để hiểu nội dung. Đối với mỗi câu hỏi thí sinh chỉ được phép chọn một phương án trả lời duy nhất.

 

Phần 3: Hội thoại ngắn (Short Conversations)

– Số lượng câu hỏi: 39 (từ câu 32 đến câu 70)

– Trong phần này, thí sinh sẽ nghe 13 đoạn hội thoại ngắn, không được in trong cuốn đề thi và chỉ đươc nói một lần. Vì vậy, thí sinh phải chú ý lắng nghe để hiểu được nội dung của các đoạn hội thoại. Đối với mỗi đoạn hội thoại sẽ có 3 câu hỏi và mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời được in trong cuốn đề thi. Thí sinh sẽ chọn một phương án trả lời đúng nhất và tô vào chữ cái tương ứng trong bản Answer Sheet.

Đề mới có sự khác biệt: 

 • Xuất hiện các đoạn hội thoại có 3 người nói thay vì 2 người: 1 man & 2 women hoặc 2 men & 1 woman
 • Người thi phải kết hợp những gì nghe được với biểu đồ/ bảng biểu cho sẵn để trả lời câu hỏi.
 • Có câu hỏi buộc người đọc phải dựa vào những gì nghe được để đoán ý người nói.

Phần 4: Bài nói chuyện ngắn (Short Talks)

– Số lượng câu hỏi: 30 (từ câu 71 đến câu 100)

– Trong phần này, thí sinh sẽ nghe 10 bài nói chuyện ngắn, được nói một lần và không in trong cuốn đề thi. Vì vậy, thí sinh phải chú ý lắng nghe để hiểu rõ nội dung. Đề mới có dạng bài người thi phải kết hợp thông tin nghe với biểu đồ, hình ảnh được cho sẵn để trả lời. Mỗi bài nói chuyện sẽ có 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 phương án trả lời được in trong cuốn đề thi. Thí sinh sẽ chọn phương án đúng nhất và tô vào chữ cái tương ứng trong bản Answer Sheet.

 

Phần B – TOEIC reading (đọc hiểu trong bài thi TOEIC):

Phần 5: Hoàn thành câu (Incomplete Sentences)

– Số lượng câu hỏi: 30 (từ câu 101 đến câu 130)

– Phần này bao gồm các câu chưa hoàn thành với 4 từ hoặc cụm từ được đánh dấu tương ứng A, B, C, hoặc D. Thí sinh sẽ lựa chọn một trong số những từ hoặc cụm từ phù hợp nhất, sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet.

Ví dụ: Although Dr. Obetz is qualified in several areas, nutritional health is one of her…

 • (A) specials
 • (B) specializes
 • (C) specialties
 • (D) specialists

 

Phần 6: Hoàn thành đoạn văn (Incomplete Text)

– Số lượng câu hỏi: 16 (từ câu 131 đến câu 146)

– Chi tiết: Phần này sẽ có 4 bài đọc ngắn, mỗi bài đọc có 3 chỗ trống cần điền từ hoặc cụm từ. Mỗi chỗ trống là một câu hỏi và có 4 phương án trả lời là những từ hoặc cụm từ được đánh dấu A, B, C, hoặc D tương ứng. Trong 4 từ hoặc cụm từ đó, thí sinh sẽ lựa chọn một từ hoặc cụm từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống và tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet. Đề mới có dạng bài tập bắt người thi điền một câu vào chỗ trống thay vì chỉ điền từ/ cụm từ.

Phần 7: Đọc hiểu (Reading Comprehension)

– Số lượng câu hỏi: 54 (từ câu 147 đến câu 200)

– Bài đọc đơn: 29 câu hỏi (từ câu 147 đến câu 175): Trong phần này, thí sinh sẽ đọc một số đoạn ngắn, có nội dung dựa vào các tài liệu đọc như thư từ, thông báo, biểu mẫu, báo, tạp chí và quảng cáo. Sau mỗi đoạn sẽ có một số câu hỏi đọc hiểu, được tiếp theo bởi 4 phương án trả lời A, B, C, hoặc D. Thí sinh sẽ chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet.

– Bài đọc kép: 25 câu hỏi (từ câu 176 đến câu 200): Trong phần này, thí sinh sẽ đọc 4 bài đọc kép, mỗi bài đọc kép có 2 bài đọc nhỏ và có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A, B, C, hoặc D. Thí sinh sẽ chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer Sheet. 

Đề mới có thêm:

 • Xuất hiện bài đọc bao gồm 3 đoạn.
 • Có bài đọc dạng tin nhắn điện thoại, chat, …
 • Xuất hiện câu hỏi yêu cầu người thi điền câu vào chỗ trống.

 

Cách thức tính điểm trong bài thi TOEIC:

Số điểm vẫn giữ tối đa là 990 điểm. Số lượng 200 câu, trong đó có 100 câu nghe và 100 câu viết. Dưới đây là bảng quy đổi điểm nghe, điểm đọc trong bài thi TOEIC. Tuy nhiên, thang điểm TOEIC này không phải là thang quy đổi duy nhất mà có thể có sự khác biệt giữa các đề thi, tùy thuộc vào mức độ khó dễ của từng đề mà có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Sắp tới ULI sẽ tài trợ cho chương trình thi TOEIC ở khối đại học quốc gia, các bạn hãy theo dõi fanpage để cập nhật và ôn thi theo format mới nhé! Chúc các bạn hoc tập thật tốt và đạt điểm cao như mong muốn.

Send message ×