Thư viện

10 TUYỆT CHIÊU ĐỂ THỂ HIỆN Ý KIẾN BẰNG TIẾNG ANH…

Người phương Tây thường không chấp nhận việc đem ý kiến của một người (opinion) trở thành sự thật (fact), trong nhiều trường hợp, điều này còn bị xem là bất lịch sự. Vậy nên cách bạn trình bày ý kiến cá nhân trong tiếng…
Send message ×