Swift

Facebook

swift-programming-language-cover

 

Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức và cách sử dụng các công cụ và APIs cần thiết để xây dựng ứng dụng trên iOS bằng ngôn ngữ Swift 3, chẳng hạn như thiết kế giao diện người dùng duy nhất cho nhiều loại thiết bị sử dụng công nghệ đa điểm, và thiết kế hướng đối tượng sử dụng mô hình MVC. Ngoài ra, khóa học cũng cung cấp nhiều kỹ thuật liên quan đến một số vấn đề như dữ liệu cục bộ, đa luồng, mạng, bản đồ, danh bạ điện thoại, và thông báo.

Học viên sẽ được học toàn bộ quá trình xây dựng ứng dụng bằng ngôn ngữ Swift, từ việc xây dựng ứng dụng đầu tiên cho đến bước đăng bán ứng dụng trên AppStore, cũng như có thêm thu nhập từ việc tích hợp quảng cáo.

 

QUA KHÓA HỌC BẠN SẼ

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ:

  • Xây dựng các ứng dụng chạy trên nền tảng iPhone và iPad bằng ngôn ngữ Swift 3
  • Tìm hiểu làm thế nào để lập trình thiết kế hướng đối tượng sử dụng mô hình MVC (model-view-controller)
  • Tìm hiểu làm thế nào để tạo các ứng dụng Client-Server bằng cách sử dụng Swift 3
  • Tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các lớp thư viện iOS trong Swift, ví dụ như dữ liệu cục bộ, đa luồng, mạng, bản đồ, danh bạ điện thoại và thông báo
  • Kiếm được doanh thu từ các ứng dụng

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 

Thời gian Nội dung học
Tuần 1

Module 1: Swift

Module 2: Controls (part 1)

Module 3: Controls (part 2)

Module 4: Views

Module 5: Auto layout

Tuần 2

Module 1: Audio & Video

Module 2: Core Data

Module 3: Sqlite and File Manager

Tuần 3

Module 1: JSON, PHP and Web services

Module 2: Threading/Multithread

Module 3: 3rd Library & API

Module 4: Firebase

Module 5: Local notification and Firebase Notification

Tuần 4

Module 1: Maps and Location

Module 2: Contacts

Module 3: App’s content Searchable

Module 4: Extensions

Tuần 5

Module 1: Apple Watch

Module 2: Revenue

Module 3: Universal Application Support and App Submissions

 

Thời gian học: 5 tuần (Thứ 2/4/6) 

Học phí: 9.500.000 VNĐ/khóa

 

UNIVERSAL LANGUAGE INSTITUTE

Tầng 3 Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1

Hotline: 090 679 6286 

Fan page: https://www.facebook.com/uli.compsci 

 

Send message ×