BIG DATA/MACHINE LEARNING

Facebook

 

Machine learning là một trong những lĩnh vực phân tích dữ liệu có thể tự động hóa việc xây dựng mô hình phân tích. Sử dụng các thuật toán lặp để học từ dữ liệu, machine learning cho phép máy tính tìm thấy những thông tin ẩn sâu trong dữ liệu, cũng như khám phá ra tri thức mới mà những phương pháp phân tích cổ điển khó có thể tìm ra được.

Chương trình học bao gồm nhiều chủ đề lý thuyết chuyên sâu về machine learning/ data mining, cũng như thực hành trực tiếp với Hadoop, Spark, R, Python. 

 

 

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên sẽ có thể:

 • Nhận thức một số phương pháp machine learning và kỹ thuật khai thác
 • Áp dụng các thuật toán machine learning tiên tiến nhất để chống thư rác, nhận dạng hình ảnh, clustering, và nhiều vấn đề khác
 • Thực hiện các thuật toán trong Hadoop / MapReduce 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 1. Machine Learning Introduction
 2. Hadoop/Mapreduce Introduction
 3. Decision Tree Learning
 4. Artificial Neural Networks
 5. Bayesians Learning
 6. Linear Regression
 7. Logistic Regression
 8. Perceptrons, Suport Vector Machines
 9. Unsupervised Learning
 10. Deep Learning

 

Giáo sư Rao Vemuri giảng dạy môn Big Data/Machine Learning tại ULI. Ông là giáo sư khoa học máy tính của trường Đại học California-Davis hơn 25 năm, và cũng là nhà nghiên cứu khoa học máy tính của Viện nghiên cứu quốc gia Hoa Kỳ Lawrence Livermore. Lĩnh vực chuyên môn của ông là thống kê, tính toán quy mô lớn và trí tuệ nhân tạo. prof_rao-vemuri

Thời gian học: 60 giờ (10 tuần, 6 giờ/tuần)   

Học phí: 19 triệu vnđ/khóa

 

UNIVERSAL LANGUAGE INSTITUTE

Tầng 3 Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1

Hotline: 090 679 6286

Fan page: https://www.facebook.com/uli.compsci 

 

 

Send message ×