C++11/14

Facebook

c

 

Khóa học C++ được thiết kế nhằm thảo luận về các tính năng mới của C++11/14, gồm 3 nội dung

  • Nội dung đầu tiên gồm các khái niệm OOP cơ bản và kỹ thuật lập trình C++ quan trọng
  • Nội dung thứ hai gồm các khía cạnh “sáng” của C++11/14 với các tính năng mới được trang bị để cải thiện tốc độ của chương trình C++, làm đơn giản và chuẩn hóa mã code, làm mã code dễ di chuyển và làm cho các thao tác con trỏ an toàn hơn
  • Nội dung cuối cùng là tập trung và các khía cạnh “tối” trong trường hợp tính năng mơi của C++11/14 không được sử dụng cẩn thận. Phần cuối này trình bày các kỹ thuật và giải pháp hiện đại để thu hẹp những hiệu ứng bất cập phát sinh của các tính năng mới này.

 

QUA KHÓA HỌC BẠN SẼ

 

  • Tự tin áp dụng các tính năng mới của C++11/14 vào các dự án
  • Cải thiện tốc độ và bảo vệ chương trình khỏi việc ngưng hoạt động đột ngột không mong đợi
  • Viết được các mã code hiệu quả

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 

Lộ trình

        Nội dung học

Tuần 1

         Revision
         

Module 1: Template metaprogramming

Module 2: OOP with C++

Tuần 2

         Light corners (part 1)
         

Module 1: New qualifiers

Module 2: Rvalue references and move constructors

Module 3: Initializer lists, uniform initialization and object construction improvement

Module 4: Constexpr – generalized constant expressions

Module 5: Null pointer constant

Module 6: Type/template aliases

Module 7: Strongly typed enumerations

Module 8: Unrestricted unions

Module 9: String literals

Tuần 3

         Light corners (part 2)
       

Module 1: Range-based for loop

Module 2: Type inference and function trailing

Module 3: Lambda functions and expressions

Module 4: Smart pointers

Module 5: Threading facilities

Tuần 4

        Dark corners (part 1)
       

Module 1: Is decltype useless?

Module 2: Use std::weak_ptr for possible-to-dangle std::shared_ptr-like pointers

Module 3: Use std::make_unique/shared instead of new

Module 4: What do std::move and std::forward really do?

Module 5: Universal references and what are differences from rvalue references?

Module 6: Reference collapsing

Tuần 5

        Dark corners (part 2)
       

Module 1: Overloading on universal references and how to avoid?

Module 2: Are move operations always cheap, present and used?

Module 3: Is perfect forwarding always perfect?

Module 4: Microsoft C++11/14 threading facilities

 

 

Thời lượng học: 5 tuần

Học phí: 9.500.000 VNĐ/khóa

 

UNIVERSAL LANGUAGE INSTITUTE

Tầng 3 Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1

Hotline: 090 679 6286

Fan page: https://www.facebook.com/uli.compsci 

Send message ×