10 THAY ĐỔI BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA TRONG ĐỀ THI SAT 2016

Facebook

1 Điểm tuyệt đối là 1600

Bài thi SAT sửa đổi chỉ bao gồm 2 phần: Đọc/Viết và Toán. Từ năm 2005, tổng điểm của bài thi SAT là 2400. Tuy nhiên, từ năm 2016 số điểm tổng cho một bài thi SAT là 1600.

2 Không mất điểm nếu trả lời sai

Khác với kỳ thi SAT hiện tại, các thí sinh dự thi SAT từ năm 2016 sẽ không bị trừ điểm đối với câu trả lời sai. Do đó, thí sinh dự thi SAT được khuyên nên trả lời hết mọi câu hỏi và đừng ngần ngại đưa ra suy đoán đối với những câu không biết chắc đáp án. Nếu một câu hỏi bạn không biết đáp án, bạn có thể đoán để có được 25% cơ hội đạt điểm tại câu hỏi đó.

3 Ít sự lựa chọn trong đáp án

Hầu hết các câu hỏi trong bài thi SAT sửa đổi sẽ có 4 đáp án để lựa chọn thay vì 5 đáp án như hiện tại. Điều này giúp bạn nâng khả năng đoán đúng của mình lên từ 20% lên 25%, và không mất quá nhiều thời gian để xem xét từng phương án.

4 Thêm thời gian cho mỗi phần

Một trong những phản hồi từ thí sinh là họ không đủ thời gian để trả lời toàn bộ các câu hỏi. Bây giờ bạn có nhiều thời gian hơn cho mỗi câu hỏi và giảm 16 câu hỏi trên toàn bộ bài kiểm tra.

5 Từ vựng không mơ hồ

Thay vì học thuộc lòng từng từ với nghĩa tương đương, SAT thiết kế những câu hỏi về từ vựng với từng chức năng được sử dụng trong từng ngữ cảnh cụ thể. Trong bài thi SAT mới, dạng câu hỏi điền vào chỗ trống sẽ được lược bỏ. Thay vào đó là hình thức câu hỏi về cách sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh với những từ vựng khá phổ biến.

6 Sử dụng đồ thị, biểu đồ nhiều hơn

Ngoài những câu hỏi đọc hiểu quen thuộc, một số câu hỏi trong phần thi Đọc sẽ đi kèm với biểu đồ và yêu cầu các thí sinh phải đọc chúng.

7 Sử dụng bài đọc quen thuộc với những gì bạn từng nhìn thấy tại trường

Các dạng bài đọc bạn từng ôn trong các khóa học tiêu biểu của SAT cũng sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra dưới hình thức tương tự.

8 Phần Đọc tập trung vào các bằng chứng

Câu hỏi sẽ tập trung yêu cầu bạn tìm các bằng chứng được đề cập trong văn bản để trả lời.

9 Bài luận được tách ra và có tùy chọn

Trong năm 2016, phần thi viết luận sẽ được tách ra hoàn toàn và có tùy chọn. Bài luận tùy chọn: Thay vì được tính vào điểm của phần thi Viết như hiện nay, luật thi SAT sửa đổi quy định rằng viết luận sẽ trở thành phần thi tự chọn và điểm của bài luận sẽ được chấm một cách riêng biệt (như quy định của kỳ thi ACT hiện nay).
Nội dung của bài luận không còn tập trung để bảo vệ ý kiến bản thân như kỳ thi cũ nhưng nhấn mạnh vào vấn đề phân tích lập luận của tác giả. Đề thi tiểu luận sẽ sớm được công bố trước thời hạn và bài làm của thí sinh sẽ không được công bố trước đó.

10 Không còn phần thử nghiệm

Trước đây, SAT thử nghiệm trên tất cả các thí sinh bằng cách không tính điểm ở một phần nào đó. Tuy nhiên, giờ đây, điều này hoàn toàn được loại bỏ.

Nguồn: USA today

Send message ×